පොළොන්නරු යුගයේ මූර්ති

0
1005

පොළොන්නරු යුගයේ මූර්ති අනුරාධපුර යුගයේ මූර්තිවලට වලින් වෙනස් මුහුණුවරක් ගෙන ඇත. මෙම යුගයේදී බලපෑ චෝල ආක‍්‍රමණ ඊට හේතු වී ඇති අතර, අනුරාධපුර යුගයේ බුදුපිළිම තුළ ඇති අධ්‍යාත්මික ලක්‍ෂණ අභිබවා උත්තුංග විලාශයක් මතු වී පෙනේ. පළල් මුහුණ, පටු නළල, පිරුණු කම්මුල් මෙම යුගයේ මූර්තිවල විශේෂ ලක්‍ෂණ වේ. චීවරයේ රැලි සමාන්තර ද්විත්ව රැුලි ලෙස දක්වා ඇත. වජ‍්‍රාසන දැක්වීම, ප‍්‍රතිමාවල පිටුපස මකර තොරණ දැක්වීම, ෙදාරටුපාල හා සිංහ රූප දැක්වීම මහායාන ලක්‍ෂණවල බලපෑම පෙන්වයි. ප‍්‍රමාණයෙන් විශාල බුද්ධ ප‍්‍රතිමා නිර්මාණය වීම විශේෂ ලක්‍ෂණයකි. කළුගල් සහ ගඩොල් මාධ්‍ය ලෙස යොදාගෙන ඇත. ඊට අමතරව ලෝකඩ මාධ්‍යයෙන් හින්දු දේව පිළිම නිර්මාණය වී ඇත.

පොළොන්නරු යුගයේ මූර්ති පිළිබඳව විමසීමේදී බෞද්ධ මූර්ති හා හින්දු ලෝකඩ මූර්ති ලෙස ප‍්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය. බෞද්ධ මූර්ති අතර පොළොන්නරු ගල්විහාරයේ මූර්ති, පොළොන්නරු වටදාගෙයි පිළිම හා පොත්ගුල් විහාර පිළිමය ඉතා වැදගත් වේ.