Dictionary

0
2468
Archaeologists   පුරාවිද්යාඥයා    
Arrival of Buddhism   බුදුදහමේ ආගමනය    
Artists   චිත්‍ර ශිල්පීන්    
Architecture   ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය    
Aerial view   ගුවනේ සිට දර්ශනය    
An arch of mithical beast called makara
  මකර තොරණ    
An arch of dragon        
Archaeolical Department   පුරවිද  දෙපර්තමේන්තුව  
A flame over the head   රැස් වළල්ල    
Antiques   පෞරාණික භාණ්ඩ    
A pot design with five women   පන්චනාරිඝටය    
A design with two swans jrined   හන්ස පූට්ටුව    
Artifaets   මානව කපතින්    
Archeological excavation    පුරාවිද කැණීම්    
Arecanut slicers   ගිරය    
Basal rings   පේසා වළලු    
Brahmin Letters   බ්‍රාහ්මී අක්ෂර    
Betal Stool / Tray   බුලත් හෙප්පුව    
Bali Painting   බලි චිත්‍ර    
Bristles of Niyada   නියඳ කෙඳි    
Bent at 3 places namly the shoulder, hip, & the knee   ත්‍රිබන්ග    
     
Buddha images in varying postures   විවිධ ඉරියව් වලින් යුත් බුද්ධ රූප  
Brazen palace   ලෝවාමහාපාය    
Balus trade   කොරවක්ගල    
Bo tree shrine   බෝධිඝර     
Brahmi inscription   බ්‍රාහ්මී ශිලාලිපිය     
Brick and plaster   ගඩොල් සහ හුණුබදාම  
Bridge of stone   ගල් පාලම    
Bloomed lotus   පිපුණු නෙළුම    
Bo sapling   බෝධි අන්කුරය    
Bodhisathwa image   බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාව    
Betal bag   බුලත් මල්ල    
Best – preserval building   හොඳින්ම සන් රක්ෂනය වූ ගොඩනැගිල්ල  
Bare breast   නග්න උඩුකය    
Brick structure   ගඩොල් ආකෘතිය    
Bronze statue   පිත්තල ප්‍රතිමාව    
Charcoal   අගුරු    
Cultural Triangle   සන්ස්කෘතික ත්‍රිකෝණය  
Citadel    බලකොටුව    
cohabitation of human with animals   සතුන් සමඟ මිනිසාගේ සහවාසය   
copper (brass) statue   තම්බ ප්‍රතිමාව    
Council chamber of King Parakramabahu   මහා පරාක්‍රමබාහු රජුගේ රාජසභා මණ්ඩපය  
Clay pot   මැටි භාජනය    
Conch shell   හක්ගෙඩිය    
Circle of unverse   විශ්ව චක්‍රය    
Contemplative disposition   චිත්ත ස්වාභාවය මෙනෙහි කරන  
Cremated Ashes   ආදාහනය කළ භෂ්මාවශේෂ  
Conical roof   කේතුරූපි වහලය    
crafsman   කර්මාන්ත ශිල්පියා    
Carvings   නෙලීම    
Clay table   මැටි පුවරුව    
Chulawasha Chronicla   චූල වන්ශකතාව    
Carve   නෙලනවා    
Cross armed posture   සිත් ඇදගන්නා බැල්ම    
Conventional colour sceme   සාම්ප්‍රදායික වර්ණ රටාව  
Conventional Kandyan Paintings   සාම්ප්‍රදායික මහනුවර යුගයේ චිත්‍ර  
Cloud formation   වළාකුළු ඝටනාව ගලායාම  
coiffure   කොණ්ඩය සැරසීම් ක්‍රමය  
Civilization   ශිෂ්ටාචාරය    
Cylindarical chamber   දේවතා කොටුව    
Chunam Boxes   හුණු කිල්ලෝටය    
Colossal images   අතිවිශාල පිළිරුව    
Conventioanal sinhalese design   සාම්ප්‍රදායික සින්හල සැරසිලි මෝස්තර  
Chapter house   උපෝසතාගාරාය    
Crafts of creepers   ලියවැල්    
Circle relic house   වටදාගේ    
Deep meditation   ගැබුරු භාවනාමය සමාධිය  
Detailed jewellery        
Drip ledge   කටාරම    
Dome   ගර්භය    
Decayed   දිරීමට පත්වූ    
Deitie   දේවතාවා    
Dwarf or Bahirawa   වාමන බහිරව රූප    
Dominant colours   ප්‍රබල වර්ණ    
Disiplinary ritual   විනයකර්ම    
Door frame   උළුවහු    
Dancing Siva   නටරාජා    
Edifice   ප්‍රසාද මුඛය    
Embossing   එබ්බිම    
Ethnic & Religious mixture   වාර්ගික සහ ආගමික මිශ්‍රණයක්  
Elephant Frieze   ඇත් පවුර    
Early paintings   පුරාණ චිත්‍ර    
Episode        
Exquisite specimen   උත්කෘෂ්ට ආදර්ශක නිපැයුම  
Excarvation   කැණීම්    
Emerging from   යමකින් මතුවන    
Exterior view   බාහිර පෙනුම    
Exhibition   ප්‍රදර්ශිතයන්    
Flight of steps   සෝපාන පන්තිය    
Folded Leaf   වකුටු කොලේ    
Folk art   ජනකලා    
Frescoes   බිතුසිතුවම්    
Forefatler   මුතුන්මිත්තන්    
Flat colour   පැතලි වර්ණ    
Fluidity   අනායාසයෙන්    
Forefatler   මුතුන්මිත්තන්    
Fossils   පොසිල    
Five headed hood of cobra king guardstone   පස්පෙන නගරාජ මුර ගල  
Founder   ප්‍රාරම්භකයා    
Female dancer   නළඟන     
Facades of Hindu temples   ගෝපුර    
Faded away   බොඳවී    
Façade   ගොඩනැගිල්ලක ප්‍රසාද මුඛය  
Folk Rituals   ජන චාරිත්‍ර    
Group of 43   43 වන කණ්ඩායම    
Granite   කළුගල්    
Granite pillars   ගල්කණු    
Gandharwa school of art   ගාන්ධර්ව චිත්‍ර ශඉලිය    
Guard stone   මුරගල    
Granite Slabs   ගල් ටැම්    
Granite Tablets   ගල් පුවරු    
Golden Plates   රන් පත් ඉරු    
Greyish green   අළුවන් කොළ    
Gupta period   ගුප්ත යුගය    
Geometrical lines   ජ  මිතික රේඛා    
Goddess   දේවතාවිය    
Great Stupa   මහා ස්තූපය    
Graffiti   කුරුටු ගී    
Heard of elephant   අලි රන්චුව    
Hook   හෙන්ඩුව    
Half relief carvings   අර්ධ උන්නත කැටයම  
Heritage   උරුමය    
Hindu culture   හින්දු සන්ස්කෘතිය    
halo   රැස් වළල්ල ප්‍රභා මණ්ඩලය  
Handicraft   අත්කම්    
Ivory carvings   ඇත්දත් කැටයම්    
lyricist   ගීත රචකයා    
lyrical   කාවයමය අතිශය වර්ණනාත්මක  
Iconogrphic details   ප්‍රතිමාශිල්පය    
Image of mermaid   කිඳුරු රුව    
impresive cave   සිත් ඇදගන්නා    
Invitation by God   දේවාරාධනාව    
line work   රෙඛා ඇඳීම    
Inner Terrace paved   ගල් ඇතිරූ ඇතුලත මළුව  
Image house   ප්‍රතිමා ගෘහය    
Jathaka Story   ජාතක කතාව    
Knotted Leaf   ගැටකොලේ    
Kolam dance   කෝලම් නැටුම්    
Kihimbhi face   කිහිම්බි මූණු    
Light & shading   එළිය අඳුර    
Laksha incest   ලාක්ෂා කෘමියා    
Lotus petals   නෙළුම් පෙති    
Leaf Green   ලා කොළ    
Limestone   හුණුගල්    
Light & shades   එළිය අඳුර    
Liyapath carvings   ලියවැල්    
Lotus pedestal   පද්ම පීඨය    
Lovers of Isurumuniya   ඉසුරුමුණි පෙම්යුවල    
Landscape   භූ දර්ශනය    
Mesolithic period   මධ  ශිලා යුගය    
Metal Chest   ලෝහ මන්ජුසාව    
Mask Industry   වෙස්මුහුණු කර්මාන්තය  
Mahout   ඇත්ගොව්වා    
monuments   ස්මාරක    
Moats   දිය අගල්    
Mirror wall   කැටපත් පවුර    
Migration of Vijaya   විජයගේ සන්ක්‍රමණය    
Murals   බිතු සිතුවම්    
Monastery   භික්ෂු ආරාමය    
Major religion   ප්‍රධාන ආගම    
Monks Hospital   භික්ෂු රෝහල     
Mudra   මුද්‍රාව    
Moonstone   සඳකඩපහන    
Moats   දිය අගල්    
Metal statue   ලෝහ /ලෝකඩ ප්‍රතිමාව  
mansion   මන්දිරය    
Monnstone in trangular shape   ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයේ සඳකඩපහන  
Modern art   නූතන කලාව    
Master craftsman   ශිල්පාචාරී    
Neolithic period   නවශිලා යුගය    
National Museum   ජාතික කෞතුකාගරය    
Nissanka flower scroll hall   නිශ්ශන්ක ලතා මණ්ඩපය  
National Art Gallery   ජාතික කලා භවන    
Octagonal   අෂ්ට්‍රාසාකාර    
Outer Terrace strewn with sand   පිටත වැලිමළුව    
Ochre colour   හිරියල් වර්ණය    
Origin   සම්භවය    
Pinnacle   කොත් කැරැල්ල    
Pre – Historic   ප්‍රාග් ඓතිහාසික     
Pre – Historic cave art
  ප්‍රාග් ඓතිහාසික  ගුහා ච්ත්‍ර    
Pre – Historic rock art      
Pot of plenty   පුන්කලස    
Pecumbent Buddha image   සැතපෙන බුදු පිළිමය    
Pre – historic man    ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා  
Pre – historic tool    ප්‍රාග් ඓතිහාසික මෙවලම්  
Pre – historic evidence   ප්‍රාග් ඓතිහාසික සාක්ෂි  
Palm Leaf book   පුස්කොලපොත    
Prineely attire   රාජකීය ඇඳුම් ආයිත්තම්  
Pleasure garden   විනෝද උයන    
Pillar heads   කුළුණු හිස    
Perspective look   පර්යාවලෝකනය    
Partly carved into the rock   අර්ධ උන්නතව ගල තුලට නෙලූ  
Pagoda   දාගැබ    
Petals of flowers   මල් පෙති    
Painting on cloth   පැතිකඩ චිත්‍ර     
Post Gupta period   පශ්චාත් ගුප්ත යුගය    
Parapet walls   ප්‍රාකාර    
Passing away of Buddha   පරිනිර්වාණය    
Portrait   ඵලකය    
Procession   පෙරහැර    
Posture   ඉරියව්ව    
Potter   වළන් සාදන්නා    
Propotionality   සමානුපාතික බව    
Painting brush   තෙලිකූර    
Pleats of the robe   සිවුරේ රැලි    
Panakaduwa copper plate   පනාකඩුව තඹ සන්නස  
Relic casket   ධාතු කරඬුව    
Regalia   රාජ භාණ්ඩ    
Ramparts   බලකොටු ප්‍රාකාරය    
Robe   සිවුර    
Ring of animals depict in moonstone   සඳකඩපහනේ සත්ව රූප පේලි  
Royal garden   රාජකීය උද්යානය    
Renovated   ප්‍රතිසන්ස්කරණය    
Religious Art   ආගමික කලාව    
Relic Chamber   ධාතු ගර්භය    
Realistic colour   තාත්වික වර්ණ    
Rock inscription   ගිරි සෙල්ලිපි    
Reddish brown   රතුවන් දුබුරු    
Refectory hall   දාන ශාලාව    
Royal pavillion   රාජකීය මණ්ඩපය    
Royal Charter   රාජකීය සන්නස    
Religious Building   ආගමික ගොඩනැගිලි    
Spire   කොත    
Secular   ලෞකික ගොඩනැගිලි  
Skeletons   ඇටසැකිලි    
Statue   පිළිමය    
South Indian invasion   දකුණු ඉන්දීය ආක්‍රමණ  
Sacred Bo Tree   ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය    
Sealling wax   ලාක්ෂා    
Sacred Foot print   ශ්‍රී පාද ලාන්ඡනය    
Sanskrit inscription   සන්ස්කෘත ශිලා ලේඛණය  
Shrine tyoe called Gedige   ගෙඩිගේ නමින්  හඳුන්වන විහාර මන්දිරය  
Sapling of the tree   අන්කුරය    
Stone trough   ගල් ඔරුව    
Secular art   ලෞකික    
Semi – circular moonstone   අර්ධ වෘත්තාකාර සඳකඩපහන  
Stupa, bell – shaped   ඝන්ඪාකාර ස්තූපය    
Stupa, bubble – shaped   බුබ්බුලාකාර    
Stupa, lotus – shaped   පද්මාකාර    
Stupa, paddy – heap – shaped   ධානයාකාර    
Stupa compound   සෑ මළුව    
Stupa compound   සෑ මළුව    
Symbolic   සන්කේතාත්මක    
Sacred Pantheon   ශුද්ධ වූ දේවතා මණ්ඩලය  
Serene state of Samadhi    ශාන්ත වූ සමාධි තත්වය  
Stueco image   බදාමයෙන් නිමකල පිළිරුව  
Sculpt    කැටයම් මූර්ති කිරීම    
Sculptor   මූර්ති ශිල්පියා    
Sculpturing   මූර්ති ඇබීම    
Style of paintings   සිතුවම්     
Shrine   විහාර මන්දිරය    
Stupa shrine   ථූපඝර    
Sculpture   මූර්තිය    
Slender waist   සිහින් ඉඟ    
Sri Lankan characteristics   ශ්‍රී ලන්කාවට ආවේණික ලක්ෂණ  
Semi convex pattern   අර්ධ උන්නත    
Skeleton   ඇටසැකිල්ල    
Shape of stupa   ස්තූපවල හැඩ    
Standing Buddha image   හිටි බුදු පිළිමය    
Seated Buddha image   ඉඳි බුදු පිළිමය    
Silver   රිදී    
traditional fabrics   සාම්ප්‍රදායික රෙදිපිළි    
Tools   මෙවලම්    
The Building with copper tiles   ලෝහ වලින් තැනූ ගොඩනැගිල්ල  
The outer band of the   පිටත රවුම    
Tusker   ඇතා    
The life tree   ජීවන වෘක්ෂය    
Tomb   සොහොන    
Three dimensional   ත්‍රිමාණ ලක්ෂණ    
Transformed   වෙනස් ස්වරූපයකට පරිවර්තනය කිරීම  
The tooth relic   දන්ත ධාතුව    
The bowl relic   පාත්‍රා ධාතුව    
The boarder on walls   බිත්තිපාදම් සැරසිලි    
Terra cotta   මැටියෙන් අබන ලද රූප  
Twin pond   කුට්ටම් පොකුණ    
The cae with a drip ledge   කටාරම් කැපූ ලෙන    
Toes are Slightly separated   පා ඇඟිලි යන්තම් වෙන් වූ  
The principal Shrime   ප්‍රධාන බුදු මැදුර    
Throme   සින්හාසනය    
Vahalkada (Frontispiece)   වාහල්කඩ    
vestibul   ප්‍රවේශ ශාලාව    
Weapons   ආයුධ    
Walking Stick   හැරමිටි    
wrestling   මල්ලවපොරය    
Wooden canopy   දැවමය වියන    
Worn out   මැකී    
Water steeps in to the cave   ගුහාව තුලට වතුර සෙමින් වෑස්සෙනවා  
Water cannels   දිය අගල්    
Wajrasana posture   වජ්‍රාසන ඉරියව්ව    
Wet plaster   තෙත බදාමය    
wood carvings   ලී කැටයම්    
Wooden carving   ලී කැටයම්    
Wooden mask   ලී වෙස්මුහුණ    
    පත්තිරිප්පුව    
         

SHARE
Previous articleTraditional Art
Next articleDematamal viharaya