මහනුවර යුගයේ චිත‍්‍ර සහ මූර්ති කලාව

මහනුවර යුගයේ මූර්තිමහනුවර යුගයේ මූර්ති අනුරාධපුර පොළොන්නරු යුගවලට වඩා වෙනස් ස්වරූපයකින්ද සහ ගම්පොළ යුගයට සමාන ස්වරූපයෙන්ද නිමවා ඇත. අනුරාධපුර, පොළොන්නරු යුගවල මූර්ති සඳහා භාවිතා...

Pre Historic man and evidence of their existence

Pre historic period means the period prior to the written history available.Pre Historic man and evidence of their existence  The Archaeological Department commenced excavations...

Kalaniya Temple

             

Stay connected

0FansLike
1,180FollowersFollow
15,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article